Cập nhật thông tin hàng ngày!

Kết nối liên tục chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng kinh doanh online.


BKNS cập nhập chức năng mở rộng soạn HTML

Nhằm tăng khả năng tùy biến cho website khách hàng BKNS nâng cấp chức năng tùy biến HTML ở cột trái, phải, giữa khách hàng có thể dùng nó để thêm các chức năng như chatbox, thời tiết hay thời gian. Chi tiết sử dụng chức năng được BKNS cập nhập trong phần hướng dẫn.

BKNS
Trân trọng cảm ơn.
Email quản lý :
Mật khẩu :
Nhập lại Mật khẩu :
Họ tên :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Tên miền :
http:// .bkweb.vn
Giao diện :
Hỗ Trợ:
Chọn ngành nghề
Mã bảo vệ :
 
Tạo website Làm lại  Close