Cập nhật thông tin hàng ngày!

Kết nối liên tục chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng kinh doanh online.


Hướng dẫn đăng ký và quản trị Website

Bước 1: Click menu "Kho Giao Diện" để chọn giao diện phù hợp ngành nghề trước khi đăng ký:

 
Bước 2:
 Chọn giao diện phù hợp tương ứng, click vào Đăng Ký để khởi tạo website :

Bước 3: Nhập thông tin đầy đủ và click nút "Tạo website"

 

Sau khi khởi tạo thành công, Hệ thống sẽ gửi đến cho bạn một mail để kích hoạt. Trong đó chứa đầy đủ thông tin tài khoản mà bạn vừa nhập ở trên.

Khi kích hoạt thành công bạn sẽ có toàn quyền để sử dụng và quản lý trang web.

Sau đây là hướng dẫn quản trị website của bạn:
Email quản lý :
Mật khẩu :
Nhập lại Mật khẩu :
Họ tên :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Tên miền :
http:// .bkweb.vn
Giao diện :
Hỗ Trợ:
Chọn ngành nghề
Mã bảo vệ :
 
Tạo website Làm lại  Close